OZNÁMENÍ O VSTUPU DO LIKVIDACE

 

PlzenecNET, z.s. v likvidaci se sídlem ve Starém Plzenci, Kollárova 992, 332 02, IČO: 270 13 421 tímto oznamuje, že dne 1.2.2023 vstoupil do likvidace. Likvidátorem spolku byl jmenován Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D. nar. 8.7.1976, bytem Liliová 27, 326 00 Plzeň.

Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky či jiná práva v zákonné lhůtě 3 měsíců a 14 dnů na adrese sídla spolku Kollárova 992, 332 02, Starý Plzenec.

V Plzni dne 13.3.2023

Sociální sítě

facebook