Vážení členové,
dovolte, abychom Vás informovali o zavedení organizačních změn ve Vaší obsluze a servisu. Vzhledem k situaci v ČR zavádíme s účinností od 14.9.2020 následující pravidla:

  • Při servisním výjezdu, přípojce či jakékoli návštěvě technika musí mít všechny přítomné osoby roušku.
  • Servisy, které nejsou urgentní - např. nastavení tiskáren - odkládáme na pozdější dobu.
  • Kancelář je až na výjimky pro veřejnost nepřístupná.


Uvedená pravidla jsou platná do odvolání.

Stále jsme pro Vás k dispozici na telefonním čísle 775 785 005, a to denně (včetně víkendů) od 8:00 do 20:00 hodin.

Na vzniklou situaci máme, po dohodě se servisní firmou RVTech, s.r.o., připraven přesný scénář tak, abychom dokázali zajistit pro naše členy plnohodnotné služby bez větších omezení.
Vyzýváme Vás však, abyste dbali zvýšené opatrnosti na Vaši přípojku. Tedy v případě potíží, je nejlepší nás nejprve telefonicky kontaktovat, a teprve po konzultaci s dispečinkem (či přímo s technikem) manipulovat s přípojkou dle našich instrukcí. Neodbornými zásahy z Vaší strany by mohlo dojít k takovým změnám, které bychom nedokázali již jednoduše opravit.

Váš tým PlzenecNET

Sociální sítě

facebook